Vi hjälper dig med ditt möte i Sunne

Ditt möte börjar här. En första kontakt är allt som behövs och arbetet kan börja. Vi hjälper dig. 

 

Stora Möten ägs av Sunne Turism AB i samverkan med ett antal partners.

Stora Möten har till uppgift att underlätta för organisationer, företag, föreningar eller privatpersoner som planerar att förlägga ett möte i Sunne.

Stora Möten ger kostnadsfri rådgivning om lämpliga möteslokaler, mässhallar och övriga anläggningar för kunder som planerar ett större möte. 

Stora Möten hjälper till att ta fram ett beslutsunderlag. Vidare i processen förmedlar Stora Möten kontakter för att slutföra bokning.

Sunne var det självklara valet i Värmland för oss. Här finns lokaler, hotell, kunskapen men framför allt engagemanget. Staffan Bond, Landsbygdsriksdagen